Πέμπτη 8 Μαΐου 2014

Αυτο-αξιολόγηση - συνέχιση του αγώνα να ακυρωθεί στην πράξη.

               Η καθολική αντίδραση των συλλόγων διδασκόντων στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.  Ηρακλείου και όλης της χώρας ανάγκασε το Υπουργείο Παιδείας και τον Υπουργό να «επιστρατεύσει» με «εντέλλεσθε» τους διευθυντές των σχολείων να ορίσουν στους συναδέλφους παρά τη θέλησή τους και παράνομα (σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτική) τη συμμετοχή σε ομάδες.
Ουσιαστικά, προσπαθούν με διορισμένες επιτροπές να εφαρμόσουν την αυτο-αξιολόγηση κάτι που σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται στον νόμο.

                Η καθολική άρνηση του κλάδου, οι παραιτήσεις διευθυντών σχολείων και η άρνηση μερικών άλλων να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας στα σχολεία τους, η άρνησή τους δηλαδή να συνεργήσουν στη διάλυση της δημόσιας παιδείας αποκαλύπτουν το μέγεθος της αντίστασης των εκπαιδευτικών σε μια πολιτική που ισοπεδώνει θεμελιώδη εργασιακά, δημοκρατικά δικαιώματα και παιδαγωγικές ελευθερίες.
              Ο ορισμός των ομάδων εργασίας δεν πρόκειται να βάλει φραγμούς και αναστολές στον αγώνα μας. Εμείς, ως εκπαιδευτικοί μένουμε ανυποχώρητοι στη θέση μας. Δεν εγκρίνουμε καμιά τέτοια διαδικασία και θα προσπαθήσουμε με νέους τρόπους και αγώνες να ακυρώσουμε στην πράξη τη λεγόμενη αυτο-αξιολόγηση – αξιολόγηση.  
              Μετά τον αυταρχικό και παράνομο ορισμό των ομάδων εργασίας ο αγώνας μας περνάει σε νέα φάση.
              Οι ομάδες δεν πρέπει να λειτουργήσουν. Κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει τον εκπαιδευτικό να αναλάβει ρόλο ή εργασία στις ομάδες αυτό-αξιολόγησης.

            Το ΔΣ της ΕΛΜΕ  καλεί τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς
-         να μην παίρνουν καμιά πρωτοβουλία για «συνεδρίαση» των ομάδων, να μη λειτουργήσουν τις ομάδες,
-         να μη δημιουργήσουν ή απαντήσουν σε ερωτηματολόγια, να μη βαθμολογήσουν δείκτες κ. ά. κριτήρια,
-         να μην καταγράψουν και να μη συγκεντρώσουν στοιχεία σαν υλικό για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας,

          και κανένας εκπαιδευτικός και καμία ομάδα εργασίας να μη συντάξουν, να μην υπογράψουν, να μην καταθέσουν πόρισμα, πρόταση ή εισήγηση στο διευθυντή ή στο σύλλογο.
        Καλούμε επίσης τους Διευθυντές των σχολείων να μη χρησιμοποιήσουν καμιά άμεση ή έμμεση πίεση, απειλή και εκφοβισμό στους εκπαιδευτικούς, για να συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας ή να καταθέσουν πορίσματα, εισηγήσεις.

           Η εντολή, του Υπουργού προς τους Διευθυντές αφορούσε μόνο τον ορισμό των ομάδων εργασίας.

           Το  ΔΣ  καλεί τους συναδέλφους να υλοποιήσουμε τα παραπάνω έως ότου πάρει απόφαση και το ΔΣ της ΟΛΜΕ για να κινηθούμε μαζικά και ενωτικά σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τώρα επικεντρωνόμαστε στο να μη λειτουργήσουν και να μη χρησιμοποιηθούν οι ομάδες ως όχημα για να περάσει η αξιολόγηση. Το αμέσως επόμενο διάστημα το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ,  όπως είχε κάνει και στον ορισμό των ομάδων, θα πρέπει να διαμορφώσει απόφαση - πρόταση για το πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων στη σχετική συνεδρίαση για την «Έκθεση της γενικής εκτίμησης της σχολικής μονάδας», την «Έκθεση αξιολόγησης» και τα «Σχέδια δράσης».

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ.
ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΔΕΙΞΑΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΠΟΡΙΣΜΑ, ΕΙΣΗΓΗΣΗ ή ΠΡΟΤΑΣΗ

Πηγή: www.elmeher.gr