Σάββατο 29 Απριλίου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ:   Ακυρώθηκε σήμερα η δεύτερη φάση των σεμνιαρίων της ντροπής που καταργούν το πτυχίο αλλά και κάθε προοπτική διορίσμού στους αδιόριστους ...