Σάββατο 5 Αυγούστου 2017

Ιδεολογικά και θεωρητικά κείμενα από την αρθρογραφία του Λαϊκού Δρόμου

Θεματικές Ενότητες: Πανελλαδική Συνδιάσκεψη - Συνέδρια ΜΛ ΚΚΕ, Για το κόμμα της εργατικής τάξης, Οργανωτικά ζητήματα, Καπιταλιστική Παλινόρθωση, Ιμπεριαλισμός και κρίση, Ιδεολογική και Πολιτική Αντιπαράθεση,  Για την ενιαία αριστερά,  Θεωρητικά κείμενα

Πανελλαδική Συνδιάσκεψη ΜΛ ΚΚΕ 22 - 24 Απριλίου 2016

5ο Συνέδριο ΜΛ ΚΚΕ

4ο Συνέδριο ΜΛ ΚΚΕ

Για το κόμμα της εργατικής τάξης

Οργανωτικά ζητήματα

Καπιταλιστική Παλινόρθωση

Ιμπεριαλισμός και κρίση

Ιδεολογική Αντιπαράθεση

Πολιτική Αντιπαράθεση

ΣΥΡΙΖΑ:

ΚΚΕ:

ΑΝΤΑΡΣΥΑ:

Για την ενιαία αριστερά

Θεωρητικά κείμενα