Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα θέματα που αφορούν την εκπαίδεση θα αναρτώνται πλέον στο ιστολόγιο της Αγωνιστικής Παρέμβασης Εκπαιδευτικών Ν. Ηρακλείου: